yetzikat batkal יציקת בטקל

יציקות בטקל מבוצעות בעוביים משתנים בכדי ליצור מערכת שיפועים בגגות שטוחים על מנת לנתב את המים אל פתחי הניקוז. ניתן ליישם מילוי בטקל בתוך דירות כבסיס לריצוף וכתחליף לחול / חצץ (שומשום).
 


itum yeriot gagot איטום יריעות גגות (מרפסות/גג עליון)

הינה מערכת איטום באמצעות יריעות ביטומניות תקניות המבוצעות ע"פ דרישות מכון התקנים הישראלי על גבי יציקת הבטקל. איטום מסוג זה ניתן לבצע בשתי במערכת חד שכבתית או דו שכבתית, מערכת דו שכבתית מיושמת בדרך כלל באזורים אליהם לא ניתן להגיע בשלב מאוחר יותר כגון מתחת לריצוף.
 


itum maagarey maim איטום מאגרי מים

חברתנו מבצעת איטום של מאגרי מים על כל סוגיו (שימושים שונים) ביריעות מסוג HDP המאושרות ע"י מכון התקנים הישראלי לשימוש במאגרי מים המיועדים למי שתיה.
 


itum undeground walls איטום קירות מתחת לפני הקרקע

עם קדמת יצור החומרים, יישום מערכות איטום ביריעות הפך עם השנים לפחות נפוץ באיטום קירות המיושמים מתחת לפני הקרקע ובמקומם מיושם איטום בהתזה דו רכיבית ביטומנית בעוביים משתנים. יתרון בהתזה הוא שאין צורך להמתין לייבוש הבטון, ההתזה הינה ממברנה אחידה וללא תפרים המהווים כשל יישומי. בנוסף הדבקות החומר לקירות מגיע ל-100% דבר שמפחית את הסיכוי לזליגת מים וצמצום עלויות. יתרון נוסף הינו קצב עבודה מהיר בהרבה מיישום יריעות.
 


itum yesodot איטום יסודות

איטום זה מיישמים בדרך כלל בהתזה ביטומנית חד/דו רכיבית, על ראשי כלונס/קורות יסוד ישנה אפשרות ליישום ע"י מריחת צמנט הידראולי.
 


itum rizpat martef איטום רצפת מרתף

איטום זה יבוצע בד"כ בהתזה דו רכיבית או בהתזה ביטומנית 5 מ"מ. ניתן ליישם גם ביריעות HDPE מיוחדות בעלות כושר הדבקות משופר לבטון.
 


itum windows איטום פתחי חלונות

איטום זה ניתן לבצע ע"י הדבקה של יריעה ביטומנית בהדבקה כאשר גמר היריעה מיוצר מלבד ע"מ שהטיח שיבוצע על גבי היריעה יקשר קשר מקסימאלי למבנה, בנוסף ניתן לבצע איטום זה ביריעות EPDM.
 


itum sdakim tfarim איטום סדקים ותפרים

איטום זה מבוצע בדרך כלל ע"י פתיחת הסדק והחדרת חומרים על בסיס פוליאוריטן עמיד (UV) לאורך זמן. תפרי התפשטות יבוצעו ע"פ מפרט יועצי איטום הכולל פרופיל גיבוי, מסטיק פוליאוריטני ויריעה ביטומנית ללא זיון.
 


itum pools איטום בריכות שחיה

ישנה עדיפות ליציקת קירות יחד עם הרצפה כמקשה אחת עם תוסף קריסטלי לבטון כדוגמת "קרייטון" ולאחר מכן יש לבצע איטום במערכת של צמנט הידראולי בשכבות שונות של כ 3-4 ק"ג/מ"ר, בנוסף יש לשים דגש למעברי הצנרת של הבריכה.
 


itum special עבודות איטום מיוחדות

איטום מסעות וחניונים ע"י ממברנה על בסיס פוליאוריטן או כדוגמת פוליאוריאה.