tech cat top

ביסוס רפסודה - איטום יסודות ע"י שתילת צינוריות הזרקה

"ביסוס רפסודה", או "ביסוס דוברה", היא שיטה לביסוס מבנים במסגרתה נבנה יסוד יציקה רחב המהווה בסיס חזק למבנה. בדרך כלל נעשה שימוש בשיטת ביסוס קרקע זו לצורך בנייה מאסיבית, כגון בניינים רבי-קומות או מבנים הנושאים עומסים מאסיביים. אחד היתרונות בביסוס רפסודה הוא פיזור משקל המבנה על פני שטח קרקע רחב, והוא מהווה פתרון גם במקרים בהם הקרקע הקיימת, בעייתית לצרכי ביסוס.

יחד עם זאת, כמו כל שיטת ביסוס קרקע – גם יסודות בשיטת רפסודה מועדים למגע עם מים מסיבות שונות, רטיבות וקורוזיה. עם מנת להימנע ממצב זה, יש לבצע איטום יסודות, איטום קורות יסוד  וביסוס רפסודה.

bisus rapsoda1

איך ניתן לבצע איטום רפסודה?

על מנת לאפשר איטום יסודות רפסודה עתידי, במידה ויהיה צורך בכך, קיימת שיטה של שתילת צינוריות הזרקה: שיטה זו מיושמת בשלב עבודות הברזלנות בבניית הרפסודה, לפני יציקת הבטון. בשיטת זו מושתלות צינוריות בתוך יסודות הרפסודה אל תוך נקודות המועדות לכשל ידוע מראש:

  • מצבים של הפסקות יציקה – באזור החיבור בין שתי היציקות עלולים להיווצר רווחים וסדיקות
  • נקודות השענה של תקרה אל קיר דיפון או קיר סלארי
  • אזורים בתוך ביסוס הרפסודה בהם לא ניתן לבצע איטום

בטרם העבודה, מופק דוח ביסוס קרקע ומתבצע מראש תכנון איטום רפסודה מקצועי של מיקומי הצינוריות, כך שבעזרתן מתאפשרת הגעה ישירה אל אזורי חדירת המים בעת בעיה של רטיבות, נזילה או פריצת מים. את שתילת צינוריות ההזרקה מבצעים תוך חפיפה בין הצינוריות והרכבת קופסאות גישה להזרקה בצינוריות בעתיד.

על מנת שהצינוריות תחזקנה מעמד לאורך זמן ותעמודנה בלחצים גבוהים, מיוצרות הצינוריות מגומי גמיש וחזק, לעיתים יחד עם חורים קטנים המיועדים לפיזור ההזרקה ומניעת היווצרות של סתימות בזמן היציקה.
bisus rapsoda2

יתרונות איטום יסודות וביסוס רפסודה בשיטת צינוריות הזרקה

ביסוס רפסודה בשיטה זו מעניק יתרונות רבים: הכנת מסלולי הזרקה לצורך הגעה לנקודות כשל בזמן אמת, הגנה מפני כשלים רבים כגון רטיבות, פרצי מים, קורוזיה בשלד הברזל ועוד, מאפשרת איטום יסודות מלא ומילוי חללים בבטון ובנוסף: מאפשרת שימוש חוזר בצינוריות ההזרקה במצבי של כשל בשלבי חייו המאוחרים יותר של המבנה.

לקוחות מרוצים:

צרו קשר למידע נוסף או לקביעת פגישת יעוץ