ההגנה 32, ראשל"צ
ת.ד. 5323 מיקוד: 7570679
איטומית Techרון קריו 054-2324282 / משרד 03-9414128
איטומית משרדראשי 03-9611185 / פקס 03-9612354
יעוץ טכני כללימזור שי 054-2324284 / שאול פרץ 054-2324302
הנדסאי מכירות שטח  תומר עקיבא 052-4290311


itumit contact