משה שרת 7 א.ת. חדש ראשל"צ
ת.ד. 5323 ראשל"צ 75151
משרדטלפון 03-9611185 / פקס 03-9612354
יעוץ טכנימזור שי 0542324284 / שאול פרץ 0542324302


itumit contact